ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ   สุขศึกษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพ  ภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ   สุขศึกษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพ  ภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ   สุขศึกษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพ  ภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ   สุขศึกษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพ  ภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ   สุขศึกษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพ  ภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ   สุขศึกษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพ  ภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ   สุขศึกษาฯ  นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์  ดนตรี  การงานอาชีพ  เทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษ  ประวัติศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ   สุขศึกษาฯ  นาฎศิลป์  ทัศนศิลป์  ดนตรี  การงานอาชีพ  เทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษ  ประวัติศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ   สุขศึกษาฯ  นาฎศิลป์  ทัศนศิลป์  ดนตรี  การงานอาชีพ  ภาษาอังกฤษ  ประวัติศาสตร์


โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 856 ครั้ง