ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 84) 31 ก.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย (อ่าน 7528) 30 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 497) 30 มิ.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 677) 24 มี.ค. 64
มาตรการเปิดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 1075) 18 มิ.ย. 63
เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 857) 05 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 797) 05 พ.ค. 63